NBTL –

Norsk Betong- og Tilslagslaboratorium AS

Tjenester

Prøvinger

NBTL er sertifisert Klasse H1 laboratorium for prøving av sand, stein, grus og betong

Vi er sertifisert innenfor følgende prøvingsområdene:

Fersk betong: klasse AI
Herdet betong: klasse AII
Heller og belegningsstein i betong: klasse NI
Støttemurblokker og kantstein: klasse NII
Mekanisk prøving av tilslag: klasse PI
Kjemisk prøving av tilslag: klasse PII
Petrografisk analyse for alkalireaktivitet: klasse PIII .

Liste over prøvinger utført ved NBTL

MetodeBeskrivelse

Prøvinger iht. NS-EN 12620, 13043, 13242 (kontrollrådet)

 • NS-EN 933-1 Sikteanalyse m. finnstoffinnhold (vasking)
 • NS-EN 933-1 Finnstoffinnhold med vasking
 • NS-EN 1744-1, del 15.1 Humusinnhold
 • NS-EN 933-3 Kornform – flisighet
 • NS-EN 1097-6 Densitet og absorpsjon
 • Kontrollrådet Glimmerinnhold
 • NS-EN 933-7 Skjellinnhold
 • NS-EN 932-3 Forenklet petrografisk analyse
 • NS-EN 1744-1, del 7 Kloridinnhold
 • NS-EN 1744-1, del 12 Syreløselig sulfat
 • NS-EN 1744-1, del 11 Total svovel
 • NS-EN 1097-9 Piggdekkslitasje (Kulemølle)
 • NS-EN 1097-2 Knusingsverdi (Los Angeles)
 • NS-EN 1097-2/NS-EN 13450 Knusingsverdi (Los Angeles) Jernbanestein
 • NS-EN 1097-8 Poleringsverdi (PSV)
 • NS-EN 1367-1 Motstand mot frysing, grovt tilslag
 • NS-EN 933-4 Kornform Formindeks
 • NS-EN 933-5 Prosentinnhold av knuste korn i grovt tilslag
 • NS-EN 933-9Finnstoffinnhold Metylenblått-metoden

Alkalireaktivitet iht. NB 21 og NB 32

 • NB 21/32/Rilem AAR-1 Petrografisk analyse med tynnslip
 • NB 21/32 Norsk mørtelprismemetode
 • NB 21/32 Norsk betongprismemetode (tilslag)
 • NB 21/32 Funksjonsprøving ved Norsk betongprismemetode
 • Rilem AAR-2, 3, 4 og 5, Kanadisk betongprismemetode, ASTM C 1260, 1293

Prøvinger iht. NS-EN 206, fersk- og herdet betong, konstruksjoner

 • NS-EN 12350, NS-EN 12390 Konsistens (synk), densitet, luft, trykkfasthet etc.
 • NS-EN 480-11 Luftporestruktur herdet betong (3 prøvelegemer)
 • prENV 12390-9/ SS 137244 Frysetine test av herdet betong (Boråsmetoden)
 • NS-EN 1338, 1339, 1340 Frysetine test av markbetongprodukter
 • Vollhard titrering Kloridinnhold (fersk- og herdet betong)
 • Vollhard titrering Kloridprofil (herdet betong),10 analyser, beregning
 • Strukturanalyse (tynnslip/planslip) Alkalireaktivitet, betongsammensetning, delmaterialer, kvalitet, skadeanalyse
 • Kontakt NBTL for prøvinger ikke nevnt i listen
 • Vår kvalitetsikringssystem følger NS-EN ISO/IEC 17025

Laboratorieundersøkelser

Betong:

NBTL er sertifisert for prøving av fersk og herdet betong iht. norsk og europeisk standard f. eks. NS-EN 206, NS-EN 12350: 1 -7 og NS-EN 12390: 1-8. For spesialområder f. eks alkalireaksjon utfører vi prøvinger iht. NB 21 og NB 32. For nye resepter og materialer kan vi “skreddersy” et prøvingsopplegg som passer til produktene og kravene. NBTL har spisskompetanse på kvalitets- og skadevurdering av betong ved polarisasjons- og fluorescensmikroskopi (tynnslip – og planslip) å kallet strukturanalyse, samt Scanning Elektron Mikroskopi (SEM/EDX/WDX). Vi utfører kloridanalyser, kloridprofiler og beregner diffusjonskoeffisienter.

Tilslag (sand stein og grus):

NBTL er sertifisert for prøving av tilslag iht. norsk og europeisk standard f. eks NS-EN 12620 (betongtilslag), NS-EN 13043 (”asfalttilslag”) og NS-EN 13242 (”veibyggingsmaterialer”) m.m.. For spesialområder f. eks alkalireaksjon utfører vi prøving iht. NB 21 og NB 32 samt internasjonale standarder bla. ASTM, Kanadisk standard og RILEM metoder. Vi er sertifisert og spesialister på petrografiske analyser av tilslag og bergarter bla. for vurdering av alkalireaktivitet. Vi utfører forskjellige spesialundersøkelser på geologisk materialer f. eks XRD-analyser, XRF-analyser, DTA-analyser samt diverse våtkjemiske analyser f. eks ICP-AAS og klorid. For naturstein utfører vi trykkprøving iht. EN 1926:1999.

Sement:

I forbindelse med vår samarbeidspartner i Danmark kan vi tilby akkreditert prøving av sement.

Konsulenttjenester og FoU oppdrag

NBTL kan tilby konsulenttjenester og FoU oppdrag relatert til betongkonstruksjoner, betong og geologisk materiale. Vi er spesialister på skadeanalyser f. eks alkalireaksjon, fuktmåling i konstruksjoner og petrografiske analyser av betong og tilslag. Vi tilbyr rådgiving i fm. rehabilitering og overflatebehandling av konstruksjoner. Vi veileder i bruken av nye CEN – standarder og krav. NBTL er en kunnskapsbedrift og har som intensjon å være nyskapende innenfor betong og tilslag samt forvaltning, drift og vedlikehold av betongkonstruksjoner (FDV). NBTL vil derfor initiere og ønsker å delta i norske og internasjonale forskningsprosjekter og ringforsøk.