NBTL –

Norsk Betong- og Tilslagslaboratorium AS

Om oss

Norsk betong – og tilslagslaboratorium AS (forkortet NBTL) er et norsk selskap. Formålet med selskapet er å dekke betong- og tilslagsbransjens behov for tjenester og prøvinger ved å tilby kostnadseffektivitet og høy kvalitet. NBTL har som visjon å bli Norges mest nyskapende laboratorium innenfor spesialprøving av betong og tilslag.

Norsk Betong- og Tilslagslaboratorium AS (NBTL) ble etablert den 11. juli 2002 som et aksjeselskap eid av Viggo Jensen og Såkorninvest Midt-Norge.

I 2018 ble NBTL kjøpt opp av Pro Invenia. Pro Invenia ble etablert i 2005 og jobber med alt fra privatpersoner, til store selskap og offentlige aktører. Vi har kontorer i Trondheim, i Bergen og på Billingstad. Vi har høy kompetanse innen både Telecom og Eiendomsfaget. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.