NBTL –

Norsk Betong- og Tilslagslaboratorium AS

Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS (NBTL) utfører prøvingsoppdrag av tilslag (sand, stein, grus) til betong, asfalt og veibyggingmaterialer, fersk og herdet betong og betongkonstruksjoner.  Vår prispolitikk er å være konkurransedyktig og rimeligst i Norge.   Les mer under prøvinger.

Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS (NBTL) utfører prøvingsoppdrag av tilslag (sand, stein, grus) til betong, asfalt og veibyggingmaterialer, fersk og herdet betong og betongkonstruksjoner.  Vår prispolitikk er å være konkurransedyktig og rimeligst i Norge.   Les mer under  prøvinger.

Norsk betong – og tilslagslaboratorium AS (forkortet NBTL) er et norsk selskap, etablert 11.juli 2000. NBTL er et uavhengig kommersielt norsk eid selskap med kontor- og laboratorium i Trondheim. Formålet med selskapet er å tilby prøvinger og konsulenttjenester av høy kvalitet til byggherrer, betong- og tilslag-bransjen og til konkurransedyktige priser. 

NBTL er sertifisert som Klasse H 1 prøvingslaboratorium av kontrollrådet for betongprodukter; prøvingsområdene: AI, AII, AIII, NI, NII, PI, PII og PIII.

NBTL har som intensjon å formidle viten og erfaringer til byggebransjen i Norge og utlandet.