NBTL kan tilby tjenester innefor flere fagområder:

Laboratorieundersøkelser på fersk og herdet betong, tilslag og alle typer geologisk materiale. Se mer under prøvinger .

 

Feltundersøkelser på betongkonstruksjoner og tilslagsforekomster. Konsulenttjenester og FoU oppdrag.

Last ned PDF fil med flere opplysninger tjenester

 

Vennligst kontakt NBTL for mer informasjon.

 

Skader i betongkonstruksjoner og reparasjoner

   

Mikroskopi av betong, tilslag og geologiske materialer er en viktig metode til diagnostisering av skader, undersøkelser av materialeparametrer og til utvikling av nye byggematerialer

Polarisasjonsmikroskopi

Alkalireaksjon. Gel i luftpore og sprekk

Mikrotekstur av mylonitt

Reaksjonsprodukter i elektronmikroskop

 

                             Norsk betong - og tilslagslaboratorium, Tempevegen 25, 7031 Trondheim, tlf. 73945150