NBTL er sertifisert Klasse H1 laboratorium for prøving av sand, stein, grus og betong

Vår kvalitetsikringssystem følger NS-EN ISO/IEC 17025 

Vi er sertifisert innenfor følgende prøvingsområdene:

 

Fersk betong: klasse AI

Herdet betong: klasse AII

Heller og belegningsstein i betong: klasse NI

Støttemurblokker og kantstein: klasse NII

Mekanisk prøving av tilslag: klasse PI

Kjemisk prøving av tilslag: klasse PII 

Petrografisk analyse for alkalireaktivitet: klasse PIII .

 

Last ned sertifikat 

 

 

 

NBTL tilbyr bistand i forbindelse med sertifisering (CE - samsvarssertifikat)

NBTL utfører prøvinger iht. norske- og europeiske produkt -standardarder:

 

Betong  (NS-EN 206),

Tilslag for betong (NS-EN 12620)

Tilslag for mørtel (NS_EN 13139) "Asfalttilslag" (NS_EN 13043) "Veimaterialer" (NS-EN 13242),

Jernbaneballast (NS-EN 13450), Vassbyggingsstein (NS-EN 13383

1/2)

-Relaterte prøvingsstandarder m.m.

samt flere internasjonale standarder (f.eks ASTM,  CSA og RILEM).

 

Alle former for undersøkelser for alkalireaktivitet (NB 21/32)

 

Tilstands- og skadeundersøkelse, fuktmåling og rissutvidelsesmåling på konstruksjoner.

NBTL disponerer over et moderne og velutstyrt laboratorium for kjemiske og mekaniske analyser av fersk og herdet betong og alle former av tilslag (sand, grus og stein) og naturstein bla. Los Angeles maskin, kulemølle og 2 trykkpresser.

 

 

Vår mikroskoperingslaboratorium råder over stereomikroskoper, polarisasjonsmikroskoper- og fluorescensmikroskoper for petrografiske analyser av tilslag, betong og andre geologiske materialer.

 

Vår 2000 KN trykkpresse MATEST C85 og

1000 KN Erichsen  er sertifisert som klasse 1.

 

Liste over prøvinger utført ved NBTL

Metode

Beskrivelse

 

Prøvinger iht. NS-EN 12620, 13043, 13242 (kontrollrådet)

NS-EN 933-1

Sikteanalyse m. finnstoffinnhold (vasking)

NS-EN 933-1

Finnstoffinnhold med vasking 

NS-EN 1744-1, del 15.1

Humusinnhold 

NS-EN 933-3

Kornform - flisighet 

NS-EN 1097-6

Densitet og absorpsjon 

Kontrollrådet

Glimmerinnhold 

NS-EN 933-7

Skjellinnhold 

NS-EN 932-3

Forenklet petrografisk analyse

NS-EN 1744-1, del 7

Kloridinnhold 

NS-EN 1744-1, del 12

Syreløselig sulfat 

NS-EN 1744-1, del 11

Total svovel 

NS-EN 1097-9

Piggdekkslitasje (Kulemølle) 

NS-EN 1097-2

Knusingsverdi (Los Angeles)  

NS-EN 1097-2/NS-EN 13450

Knusingsverdi (Los Angeles) Jernbanestein

NS-EN 1097-8

Poleringsverdi (PSV) 

NS-EN 1367-1

Motstand mot frysing, grovt tilslag

NS-EN 933-4

Kornform Formindeks

NS-EN  933-5

Prosentinnhold av knuste korn i grovt tilslag

NS-EN 933-9

Finnstoffinnhold Metylenblått-metoden

 

Alkalireaktivitet iht. NB 21 og NB 32

NB 21/32/Rilem AAR-1

Petrografisk analyse med tynnslip

NB 21/32

Norsk mørtelprismemetode

NB 21/32

Norsk betongprismemetode (tilslag)

NB 21/32

Funksjonsprøving ved Norsk betongprismemetode

Rilem AAR-2, 3, 4 og 5, Kanadisk betongprismemetode, ASTM C 1260, 1293

 

 

 

 Prøvinger iht. NS-EN 206, fersk- og herdet betong, konstruksjoner

NS-EN 12350,  NS-EN 12390

Konsistens (synk), densitet, luft, trykkfasthet etc.

NS-EN 480-11

Luftporestruktur herdet betong (3 prøvelegemer)

prENV 12390-9/ SS 137244

Frysetine test av herdet betong (Boråsmetoden)

NS-EN 1338, 1339, 1340

Frysetine test av markbetongprodukter

Vollhard titrering

Kloridinnhold (fersk- og herdet betong)

Vollhard titrering

Kloridprofil (herdet betong),10 analyser, beregning

Strukturanalyse (tynnslip/planslip)

Alkalireaktivitet, betongsammensetning, delmaterialer, kvalitet, skadeanalyse,

 

Kontakt NBTL for prøvinger ikke nevnt i listen

                             Norsk betong - og tilslagslaboratorium, Tempevegen 25, 7031 Trondheim, tlf. 73945150