NBTL er sertifisert klasse H 1 prøvingslaboratorium

Vi utfører prøving av

tilslag (sand, grus og stein),

betong og mørtel, naturstein og på

betongkonstruksjoner

Kontakt NBTL for en prisliste    - på de vanligste prøvinger som NBTL utfører.

NBTL tilbyr flere typer laboratorie- og feltanalyser som ikke er beskrevet under prøvinger og i prislisten.             

  Kontakt NBTL for prøvinger som ikke er gitt der.

 

 

 

Generelt.

For spesielle prøvinger og undersøkelsesmetoder som ikke er angitt vennligst kontakt NBTL. Alle prisene er eksklusiv merverdiavgift. NBTL beregner ingen administrasjonsgebyr eller grunnbeløp, men minsteprisen for enkeltoppdrag er 1000 NOK. Prisene forutsetter at prøvematerialet er mottatt på NBTL.

 

Alle prøvingene inkluderer rapportering i PDF-fil format eller hvis ønsket 2 stk prøvingsrapporter i papirformat.     NBTL har taushetsplikt og diskresjon og videregir ikke prøvingsresultater eller annen informasjon til tredjepart.

 

Vurderinger, kommentarer og tolkninger av prøvingsresultater inngår ikke i rapportene. Hvis dette ønskes kan vi gjøres dette etter medgått tidsforbruk eller forhåndsavtalt pris.

 

 

 

 

 

Tilbake til topp