Norsk betong - og tilslagslaboratorium AS (forkortet NBTL) er et norsk selskap. Formålet med selskapet er å dekke betong- og tilslagsbransjens behov for tjenester og prøvinger ved å tilby kostnadseffektivitet og høy kvalitet. NBTL har som visjon å bli Norges mest nyskapende laboratorium innenfor spesialprøving av betong og tilslag.

Norsk Betong- og Tilslagslaboratorium AS (NBTL) ble etablert den 11. juli 2002 som et aksjeselskap eid av Viggo Jensen og Såkorninvest Midt-Norge. Den 1. september flyttet NBTL inn i nye og moderne laboratorielokaler i Osloveien 18 B i Trondheim. Selskapets styreformann er Tobias H. Kvam, mens daglig leder er dr. techn. Viggo Jensen. 

 

Viggo Jensen  

Viggo Jensen er ansvarlig for den daglige driften av NBTL og nestleder i NBTL's styre. Viggo Jensen  har mange års erfaring innenfor betong- og tilslagsbransjen og har spesialkompetanse innenfor flere fagområder, bla: Alkalireaksjon, tilstands- og skadesanalyser, fuktmåling, overflatebehandling, mikroskopering av betong- og tilslag; og nye CEN standarder som blir gjeldende fra juni 2004. Viggo Jensen ble utdannet som geolog (Cand Scient) på Københavns Universitet  i 1984 og forsvarte doktorgraden sin (doktor technicae) ved Norges Tekniske Universitet (NTH) i 1993. Viggo Jensen har vært ansatt ved AEC Rådgivende Ingeniører AS i Danmark (geolog/betongteknolog) og SINTEF Bygg og miljø som forsker/seniorforsker. I 1998 og 1999 var Viggo Jensen ansatt av Norges forskningsråd som postdoktor. Viggo Jensen er medlem av flere norske og internasjonale komiteer, bla NBR's tilslagskomité, Rilem og CEN. Viggo Jensen var formann for konferansen "9th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials" som ble holdt i Trondheim 9-12 september 2003.

Viggo.Jensen@nbtl.no
Last ned personal data: Curriculum vitae   Litteratur    Prosjekt portefølje Foredragsliste