Konferansens hovedtemaer er undersøkelsesmetoder for karakterisering av naturstein og byggeråstoffer, betong, murstein, samt forvitring av bygningsmaterialer og konstruksjoner. 

Naturstein er betegnelsen for all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og emner for bruk som bygningsmateriale, mens byggeråstoff er en fellesbetegnelse for sand, grus, stein og pukk som benyttes til en lang rekke formål som tilslag i betong og asfalt. Konferansen er nok viktigste internasjonale fora for mikroskopi- og petrografi anvendt på alle typer moderne og historiske bygningsmaterialer.

I forbindelse med konferansen var der 4 workshops:

1)  Alkalireaktive bergarter i Europa;  EU-prosjekt PARTNER

2)  Mikroskopering av tynnslip  (Eu-prosjektet TEAM avlyst)

3)  Rehabilitering av historiske byggverk

4)  Petrografiske og kjemiske analysemetoder

Konferansen er den niende i rekken og arrangeres hver annet år, siste var i Athen 2001. Konferansen er lagt til perioden 9 til 12. september 2003 i Trondheim, og der var omkring 50 deltakere fra hele verden. I forbindelse med konferansen ble det arrangert en teknisk ekskursjon til Nidaros domkirke, Nidaros Domen Restaurering verksteder og til Elgeseter bru som er skadet av alkalireaksjon. Trondheim kommune sponser konferansen og arrangerte en resepsjon i Erkebispgården. Norcem  sementfabrikk var en annen sponser av konferansen.

Organisasjons komiteen bestod av: Viggo Jensen, NBTL (konferansens formann), Maarten Broekmans, NGU (konferansens sekretær), Bjørge Brattli, NTNU, Mai Kristin Røen, Bergens Kirkelige Fellesråd (BKF) og Tor Simensen fra Tvete Arrangement. Det tekniske sekretariat ble ivaretatt av Norges Geologiske Undersøkelser.  

Elgeseter bru med Nidaros domen   i  bakgrunnen

Last ned informasjonsmaterialer fra konferansen.

9th Euroseminar - Second circular

Tvete Arrangements

Proceeding: preface, introduction and table of content

 

Konferansen var på alle måter vellykket. Forskningsresultatene "papers" som ble presentert var på høyt internasjonal nivå. I forbindelse med konferansen var der en teknisk ekskursjon på Nidaros katedralen og på Elgeseter bru hvor skader og reparasjoner ble vist fram. Les mer om skader på Elgeseter bru  i Viggo Jensen's  artikkel  og extended abstract

Delegater på Elgeseter bru og Nidaros katedral
Proceedings med extended abstract i papirformat og en CD rom med fulle artikler kan kjøpes ved henvendelse til NBTL og NGU (kun få eksemplarer tilbake) for 450 NOK

De fleste artikler publiseres i  en spesial utgave no.29 av tidsskriftet "Material Characterization" international journal of materials structure and behaviour,  i 2004).  (Elsevier - Reed) 

 

 

 

10th Euroseminar er planlagt å være i:

Scotland, Paisley 2005

Konferansen vil bli organisert av dr. John Hughes

john.hughes@paisley.as.uk

 

 

Topp