Velkommen til Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS (NBTL).

  Kontakt NBTL for prøving av tilslag til betong, asfalt, veibygging, fersk- og herdet betong eller konsulentbistand

Prøving og prispolitikk

Vi utfører prøvingsoppdrag av tilslag (sand, stein, grus)  til betong,  asfalt og veibyggingmaterialer , fersk og herdet betong og betongkonstruk-sjoner. 

Vår prispolitikk er å være konkur-ransedyktig og rimeligst i Norge.  Les mer under  prøvinger.

 

NBTL har som intensjon å formidle viten og erfaringer til byggbransjen i Norge og utlandet.

Artikler i utvalg på norsk og engelsk finnes under publikasjoner. 

NBTL er et uavhengig kommersielt norsk eid selskap med kontor- og laboratorium i Trondheim. Formålet med selskapet er å tilby prøvinger og konsulenttjenester av høy kvalitet til byggherrer, betong- og tilslag-bransjen og til konkurransedyktige priser. Les mer under tjenester

 

NBTL er sertifisert som Klasse H 1 prøvingslaboratorium av kontrollrådet for betongprodukter; prøvingsområdene:

AI,  AII,  AIII,  NI,  NII,  PI,  PII og PIII.

 

 

 

 

Les om 9th Euroseminar konferansen  

 

 

 

 

 

 

1. august 2017 flyttet NBTL til nye lokaler på Tempevegen 25 i Trondheim

 

Felt- og laboratorieundersøkelser av betongkonstruksjoner

 

                             Norsk betong - og tilslagslaboratorium, Tempevegen 25, 7031 Trondheim, tlf. 73945150